Englefall av Tracy Chevalier

Falling Angels begynner dagen da dronning Victoria gravsettes. Vi blir introdusert til to familier, Coleman og Waterhouse, som har ganske forskjellige syn på livet. Disse to familiene har gravplass rett ved siden av hverandre, og dette er utgangspunktet i vennskapet mellom de to små jentene i familien.

Lavinia Waterhouse er en egenrådig jente som er vant til å få viljen sin med en hjemmeværende, kjærlig, til tider viljesvak mor. Hun har utseende med seg, men har også lært seg å utnytte det. Maude Coleman kommer fra en lærd familie, med en mor som er godt utdannet, men også rastløs og irritabel. Maude er en jente som foretrekker å studere stjernehimmelen framfor å pynte seg i de vakreste kjolene eller drømme om gutter og romantikk.

Vi følger disse familiene gjennom kong Edvard’s regjeringstid, fra sørgetiden over dronning Victoria, til hans død. Dette er en tid med store omveltninger i det engelske samfunn med kampen om rettigheter for kvinner i sentrum. Kitty Coleman, moren til Maude, blir etterhvert fanatisk opptatt av denne kampen, hvilket vil få store konsekvenser.

Boken er inspirert av en gravlund Chevalier kom over en dag, og begynte å lese seg opp på sørgeritualer og gravlegging fra den viktorianske tidsalderen. Senere skifter den fokus til kvinnekampen, kjempet fra et middelklassehjem, og hvilken pris denne kunne ha. Boken har et lett og ledig språk, og er god på å skifte tone etter sosialt klassesjikt. Det er alvorlige temaer som blir tatt opp, men Chevalier har også en komisk undertone til tider som gjør seg godt i denne historien.

Lån boken i Bærum bibliotek
Finnes også på engelsk,og som lydbok

Translate »