Lurer du noen ganger på hvorfor du ikke jobber som lege? Etter denne boka kommer du aldri til å lure på det igjen. Adam Kay er en britisk forfatter og komiker som også er utdannet lege. Etter det seks år lange medisinstudiet i London jobbet han i seks år på forskjellige sykehus og klinikker rundt i Storbritannia. Han skrev dagbok hele veien, og i boka Dette kommer til å gjøre vondt – Doktor Kays hemmelige dagbok deler han et utvalg av de mest interessante, rørende, urovekkende og morsomme innførslene.

I starten av boka skriver Kay at det offentlige helsevesenet i Storbritannia er bygd på tre prinsipper: tilbudet skal dekke behovene til hele befolkningen, tjenestene skal være gratis på leveringsstedet, og behandlingen skal gis i henhold til klinisk behov, ikke evne til å betale. Systemet er i følge han britenes stolthet. Men i 2015 valgte helseministeren å pålegge alle leger som ikke jobbet som overleger en ny kontrakt, som ville påvirke arbeidsvilkårene deres og dermed også pasientsikkerheten. I Storbritannia jobber man seg gjennom fire stadier før man kommer til overlege, så veldig mange sto i fare for å bli rammet av kontrakten. Den britiske legestanden steilet, og Adam Kay ville bidra med et innsideperspektiv til debatten. Han begynte å lese gjennom dagbøkene sine, og skriver:

Noen av dagboknotatene jeg leste gjennom, var så ekstreme at jeg ikke hadde reagert om det i tillegg hadde stått «svømte til Island for å utføre svangerskapskontroll» eller «måtte svelge et helikopter i dag».

Det er tydelig helt fra start at dette er en humoristisk bok om et alvorlig tema. Innførslene varierer fra rent humoristiske til direkte urovekkende. Kay skriver blant annet om hvor absurd mye som forventes av de nyutdannede legene. På dagvakt får du kun følge etter mer erfarne leger og observere det de gjør, mens du på nattevakt plutselig er den eneste legen på hele avdelingen og må utføre alle prosedyrene og inngrepene du til da kun har observert andre leger gjøre. Kay regnet dessuten ut at han det første året han jobbet som lege tjente litt mer enn en som står i kassa på McDonalds, men mindre enn en skiftleder.

Dette kommer til å gjøre vondt er en blodig, gørrete, varm, lærerik og underholdende bok. Ryktene sier at Kay for tiden jobber med en TV-serie-adaptasjon av boka, i regi av BBC.

Translate »