Den sultne veien handler om Azaro, en gutt som lever i slummen utenfor en by i Nigeria. Azaro er et åndebarn, en abiku. I følge gammel folketro har ikke åndebarn brutt forbindelsen med åndeverdenen slik de fleste barn gjør ved fødselen. De husker lykkefølelsen fra åndeverdenen og vil alltid vende tilbake dit. Men Azaro er trøtt av å bli født og gjenfødt, og bestemmer seg for å bli for å erfare hvordan livet i den virkelige verden er. Boken lar oss følge Azaros ferd gjennom barndommen, der han møter mennesker og ånder på sin ferd. For oss lesere kan det være vanskelig å skille mellom hvem som er mennesker og hvem som er ånder. Boken viser oss også hvordan foreldrene strever for å holde liv i seg selv og gutten,  og hvordan  kjærligheten de har til hverandre gjør at de holder ut sitt strevsomme liv.
Translate »