Sist oppdatert 22. februar 2021

Biblioteket holder fortsatt viktige deler av tilbudet åpent. Vi tilbyr tilnærmet ordinær åpningstid. Dette gjelder også tilgang lese- og studieplasser.

Bærum bibliotek har oppdatert smitteverntiltakene i henhold til  nasjonale og lokale regler og retningslinjer. Det viktigste er god avstand til andre mennesker. Munnbind er påbudt under hele oppholdet i biblioteket når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. Det er ikke tillatt å flytte på møbler i bibliotekene, da møblene er plassert for å ivareta avstandsreglene.
Folkehelseinstituttet vurderer sannsynligheten for indirekte smitte fra bøker som lav. Bøker og annet materiale settes derfor ikke i karantene.

Takk for at du setter deg godt inn i smitteverntiltakene før du besøker oss!

 

De viktigste smitteverntiltakene i biblioteket

 • Hold deg hjemme hvis du er syk eller i karantene
 • Hold minst 1 meters avstand til andre
 • Munnbind er påbudt for personer over 12 år under hele biblioteksbesøket når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.
 • Bruk hånddesinfeksjon før og etter bibliotekbesøket
 • Bruk hånddesinfeksjon før og etter bruk av datamaskiner, skannere og automater
 • Maksimalt antall personer som kan være i lokalene samtidig:
  Bekkestua 100, Sandvika 60, Rykkinn 30, Eiksmarka og Høvik 20. NB! Det viktigste er at regelen om å holde minimum 1 meters avstand følges.

Tiltak for og av bibliotekets brukere

 • Tilnærmet normale åpningstider sprer besøket utover dagen
 • Avstand mellom personer og familier/kohorter skal alltid være minst 1 meter
 • Antall publikums-PCer i bruk er redusert slik at det er minst 1 meter mellom dem
 • Aviser og tidsskrifter er tilgjengelig, men antall sitteplasser er redusert iht. avstandsregler
 • Munnbind er påbudt for personer over 12 år når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.
 • Bærum kommunes plakater om avstand og bruk av munnbind er slått opp i alle lokaler
 • Det er gulvmerking med påminnelse om å holde avstand i alle biblioteklokalene
 • Hånddesinfiseringsmidler er tilgjengelig ved alle inngangspartier og automater
 • Utlån og tilbakelevering er i hovedsak selvbetjent
 • Toalettene er åpne og rengjøres daglig
 • Meråpent bibliotek er ikke tilgjengelig
 • Kaffeautomater er ikke tilgjengelig
 • Utskrift, kopi og skanning er mulig ved alle bibliotekene og skal være selvbetjent. 

Tiltak for og av ansatte

 • Ansatte skal være hjemme ved antydning til sykdom
 • Hansker, munnbind, vasker og hånddesinfeksjon er tilgjengelig for personalet
 • Ansatte oppfordres til hyppig håndvask og/eller desinfisering
 • Ansatte skal følge de kommunale reglene om at munnbind skal brukes når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand. Reglene tillater å ta munnbindet av bak pleksiglass i skrankene.
 • Ansatte på vakt skal bære vest eller button med påminnelse om å holde avstand
 • Ved kø skal ansatte på vakt sette begrensninger i oppholdstid tilpasset situasjonen
 • Det er montert pleksiglass ved alle arbeidsstasjoner i veiledningsskrankene
 • Det er montert sperrebånd ved veiledningsskranken på Bekkestua
 • Ansatte på vakt skal flere ganger daglig gjennomføre desinfisering av publikums-pcer

 

Bibliotekets tiltak ved arrangementer

 • Inntil videre, foreløpig fram til 15. mars, blir arrangementene våre kun strømmet på nett, eller avlyst. Dette gjelder både bibliotekets egne og arrangementer i regi av samarbeidspartnere.
 • Inntil videre tar vi ikke imot klassebesøk. Dette gjelder også barnehagegrupper med mer enn 10 personer.
 • Det er ikke mulig å bestille leie av lokaler før påske.
  For øvrig viser vi til gjeldende informasjon fra Bærum kommune. https://www.baerum.kommune.no/korona/rad-og-regler/

 

 

 

Translate »