Sist oppdatert 17. juni 2021

Fra 16. juni gjelder nasjonale råd og regler i Bærum.
På denne siden får du oversikt over råd og regler som gjelder i Bærum nå.
Fullstendig oversikt over nasjonale tiltak finner du på Helsenorge.no

På biblioteket har vi tilrettelagt for at det skal være mulig å holde en meters avstand. Når det ikke er mulig å holde en meters avstand, anbefales det at du bruker munnbind.

På grunn av tilrettelegging for avstand har vi noen færre sitteplasser enn normalt, og vi ber deg om å ikke flytte på sittemøblene mens du oppholder deg i biblioteket.

Det er håndsprit tilgjengelig i bibliotekets lokaler i tillegg til vanlige håndvaskfasiliteter.
Kopiering, utskrift og skanning er tilgjengelig, men selvbetjent.

Meråpent bibliotek og kaffeautomater er foreløpig ikke tilgjengelige.

Du kan leie lokaler, men det er noen begrensninger på antall deltakere på møter og arrangementer for å ivareta «meteren»:
Bekkestua:
Salen: 45
Wolfgang: 5
Karin: 10

Sandvika:
Ramstad: 5
Jong: 2

 

 

 

Translate »