Lommedalen

Eine gård, Lommedalen

Intervju med Helga Eine, f. 1878 og Trygve Eine, f. 1905. Opptak fra juni 1976. Intervjuer er Inger Christiansen.

Vensås, Lommedalen

Intervju med Nora Kokkvold, f. 1912. Opptak fra 15.03.1976. Intervjuere er Ida Flinder og Birgitte Telnæs.

Sleaskjulet, Lommedalen

Intervju med Helge Bakken, f. 1892. Opptak fra 07.05.1976. Intervjuere er Ida Flinder og Birgitte Telnæs.

Seterliv i Lommedalen

Opptak fra 12.11.1981 med Gudrun Kristiansen, f. 1908 og Kjell Kirkeby, f. 1890

Dialektprøver fra Lommedalen

Etter forslag fra sosialrådmann Helge Rognlien besluttet bibliotekutvalget i Bærum i 1961 å ta opp prøver på Lommedalsdialekten slik den ble snakket av eldre lommedøler. Intervjuene ble gjennomført av Kristen Trulsrud i 1963-1963.

Intervju med Ingebret By. Opptak fra 1962 og 1963

Martin Trulsrud forteller om sin ungdomstid i Lommedalen. Opptak fra januar 1963

Intervju med Ragnhild Olsen og Laura Bjerke. Opptak fra 1962 og 1963

Intervju med Edvin Bjerkelund. Opptak fra 1962 og 1963

Bærums Verk

Intervju med Sverre Sonvoll, f. 1895. Opptak fra Bærumsverket 01.10 og 29.10 1976. Inger Christiansen intervjuer.

Ramstad – Maisen Pedersen forteller

Opptak fra 05.01.1969 med Maisen Pedersen. Hun forteller om sin oppvekst og gamle dager på Ramstad, begynnelsen av 1900-tallet. Intervjuer er Jacob Jacobsen. Klipp fra et lengre opptak.

Granfos Brug

Intervju med pensjonister fra Granfos Brug. Opptak fra 02.03.1965.

Husmannsplasser

Rolighølet

Alfred Iversen forteller en historie fra Rolighølet, husmannsplass under Øvre Ringi, om Lars Hansen og kona Ragnhild. Opptak fra 17.11.1959.

Dalbo gård

Julefeiring på Dalbo gård. Opptak fra julaften 1978. Gjertrud og Erik Østbye forteller om fjøset og kjøkkenet

Bærum bibliotek Høvik

Fra åpningen av Høvik bibliotek 16.05.1972. Kåre V. Hanssen, biblioteksjef i Bærum bibliotek fra 1960 til 1987, leder markeringen.

Translate »