Victoria Linoleumsfabrikk A/S

Victoria Linoleumsfabrikk ble grunnlagt i Sandvika i 1898 av Hans E. Heitmann. Fabrikken var i drift fra 1900-1968. Det var landets eneste linoleumsfabrikk og produserte gulvbelegg til hele Skandinavia. Vareutvalget var begrenset til to farger, men kunne også påtrykkes manuelt mønster.

Bilder fra fabrikken – fra Bærum biblioteks bildesamling

Fabrikken ble ledet av tre generasjoner Heitmann.  Siste disponent var sønnesønnen Hans Heitmann. Han forteller i et intervju  med Budstikka blant annet om arbeidsforholdene ved bedriften i gamle dager. «Jeg ser av gamle regnskaper at store deler av overskuddet ble delt ut til de ansatte ved juletider. Lønnen var også i overkant av hva som vanlig på den tiden. Bedriften var nok forut for sin tid i så måte, og arbeidplassen gikk gjerne i arv fra far til sønn.»  På det meste var det 45 ansatte.

Hans Heitmann forteller at det var 10-15 branner i fabrikken, noe som skyldtes at linoleum som halvfabrikat var selvantennelig. Fabrikken hadde også egen hest som fraktet varene til Sandvika jernbanestasjon. Den endte sine dager i 1941 på grunn av mangel på fór!

Fabrikkbygningen var et fint eksempel på teglstensarkitektur fra rundt 1900 og var en viktig del av bymiljøet i Sandvika. Det var mange protester da bygningen ble revet i 2006.

Kilder

Freddy Nilsen: Victoria Linoleumsfabrikk – et slitesterkt vitnesbyrd. I Asker og Bærum Budstikke, 5.9.2000
Britt-Alise Hjelmesland: Victoria Linoleumsfabrikk. sjelden 100-åring truet av riving. I Årbok for Asker og Bærums historielag. Skrift nr. 47, 2007.
Victoria Linoleumsfabrikk – ableksikon
Akershus fylke – Bærum herred. 1923 – E-bok (Inneholder små artikler om bedrifter, forretninger og skoler i Bærum i 1922. Bildet nedenfor er hentet herfra.)

Bildet er kopiert fra heftet : Akershus fylke – Bærum herred. 1923

Translate »