Sagbruk

Bilder fra sagbruk i Bærum

Snarøen Brug
Snarøen Brug, Snarøens Høvleri og Sagbrug, Bruksveien, Snarøya. Ble grunnlagt 1867 av Valentin Fürst (1831–97) og var i årene før 1900 Bærums største industriarbeidsplass. Det var fem andre sagbruk i Bærum i 1875, og år 1900 var det fire; to dampsager og to vannsager som til sammen sysselsatte 51 mann. Les mer.

Aamodtsaga
Sagbruket lå ved elvemøtet mellom Vesleelva og Lomma, øverst i Lommedalen. Elvemøtet er det samme som gir navn til gården Aamodt, som sagbruket hørte inn under. Les mer fra Asker og Bærum historielag. Skrift. – nr 38.

Guribysaga
Aller øverst i Lommedalen finner vi dette nedlagte industrianlegget. Det står komplett med
bygninger, maskiner og utstyr. Hvor lenge det har vært sag her, vet vi ikke. Den første vi kjenner
til ble satt opp i 1855. Les mer fra artikkelen Bærum kommunes kulturminne fra oktober 2003, pdf.

Jar sag og mølle
Jar sag og Jar mølle lå ved Lysakerelven, sagen ca. 200 meter syd for Jarfossen og mølla ca. 50
meter på nordsiden. I dag sees bare rester av stenfundamentene til bygningene. Frem til siste
halvdel av 1800-tallet var det imidlertid stor aktivitet her. Les mer fra artikkelen Bærum kommunes kulturminne fra junir 2005, pdf.

 

 

Translate »