Høvik Verk

Tiden fra engelskmannen Thomas Graham kjøpte Høvikstranden i 1855 til all fabrikkdrift opphørte ca.125 år seinere, kan trygt kalles en lokalhistorisk epoke i Bærum. Ikke bare var Høvik Verk en av hjørnesteinene i norsk glassindustri fram til 1933 og  i annen industri til ut på 1970-tallet. Verket skapte også identitet og tilhørighet for flere generasjoner av eiere, beboere og arbeidere.

«Verket» var – og er – et begrep. Ved siden av alt som ble produsert der, var det et slags «minisamfunn i samfunnet», med egen skole, butikk, musikk-korps og turnforening for å nevne noe.

Bilder fra bibliotekets database

Oversiktsbilder fra Høvik Verk

Alle bilder fra Høvik verk: produkter, bygninger og personer

Bilder fra Digitalt Museum

Bilder fra Høvik Verk

Bøker o.a. fra bibliotekets samling

Høvik Glasverk – Høvik Verk av Jacob Jacobsen. 1983
Boken gir en grundig gjennomgang av verkets historie. Illustrert med tegninger og foto av produkter og bygninger.
Les e-bok

Høvik Verk : det gode sted å vokse opp av Robert Ramsey og Kaare Tisthammer
Les e-bok

Høvik Verk : historisk særoppgave av Eva Saanum. 1979

Vel blåst! : Christiania glasmagasin og norsk glassindustri 1739-1989 av Rolv Petter Amdam. 1989

De gamle priviligerte norske glassverk og Christiania glasmagasin av G.E. Christiansen. 1939

Høvik Verk .  i Moderne antikviteter II , s. 63-68, av Rolf Simon Andersen og Astrid Olsen

Høvik verk – klipp fra aviser og andre skrifter

Kulturhistorisk stedsanalys –  Høvik Verk – Veritas – områderegulering NB Finner ikke

Translate »