Hamang Papirfabrikk AS

Bildet er tatt i perioden 1910-1930.

Flere bilder fra Hamang Papirfabrikk 

Fra Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon, 2008 :
«Hamang Papirfabrikk A/S, bedrift i Eyvind Lyches vei 6, Sandvika, grunnlagt 1906 og startet opp i september 1907 med Eyvind Lyche som disponent. Bedriften hadde to papirmaskiner med en årskapasitet på 6000 tonn trefritt trykke-, skrive-, protokoll- og tegnepapir, vannmerket papir, sikkerhetspapir, farget papir og kartong. I tillegg fantes en maskin for fremstilling av pergoloidpapir for pakking av smør og fetevarer. Fabrikken sysselsatte i 1939 270 arbeidere og funksjonærer, i 1977 130.»

Fra Bærum : en bygds historie. Bind 2. 1924.
Magnus Tveten. Hamang Papirfabrik:

«Hamang Papirfabrik blev anlagt aar 1906 og igangsat aar 1907 paa initiativ av ingeniør Eyvind Lyche og ingeniør L. Becker. Den eies av et aktieselskap, hvis kapital fra først av var kr. 200 000, i 1910 forhøiet til kr. 300 000, i 1917 til kr. 750 000 og i 1919 til kr. 1250 000.
Fabrikkens produktion bestaar av ca. 4000 tons træfrit tryk- og skrivpapir, tegnepapir, finere silkepapirer og tyndtrykpapirer.
Den har 2 papirmaskiner med tilhørende forberednings- og ferdiggjøringsmaskiner. Den beskjæftiger ca. 130 arbeidere. Fabriken driver desuten et mindre sagbruk med tilhørende høvleri, hvis produktion medgaar til det lokale behov inden bygden.
Eyvind Lyche har den hele tid været fabrikkens disponent.»

Hamang papirfabrikk – månedens kulturminne april 2013

Translate »