Eierforhold Granfos Brug

Samlet oversikt over eierforhold, ledelse og ledende personale i Granfos frem til 1940.

Eiere:

Ingeniør Otto Munthe Claudius Tobiesen, f.1845, d.1920. Eneeier og leder av Granfos Brug fra starten i 1869 til 1892, deretter disponent for Aktieselskapet Granfos Brug til 1902

Ingeniør Otto Munthe Claudius Tobiesen 1869 – 1892

Aktieselskabet Granfos Brug 1892 – 1903

AlS Granfos Brug Ltd. 1903 –

Direksjonsmedlemmer:

Sakf. Jul. Fougner 1892 – 1914 (også direksjonens formann hele tiden)

Ing. G. Hartmann 1892 – 1896, 1902 – 1917

Grosserer E. Sunde 1892 – 1894

Georg Frølich 1894 – 1900

Grosserer Thv. Mostue 1896 – 1902

Grosserer A. Tjersland 1900 – 1902

Bankier Johs. G. Heftyel 1902 – 1917 (direksjonsformann 1914 – 1917)

Disp. John Torgersen 1917 – 1941 (direksjonsformann hele perioden)

Overing. Chr. Vig 1917 – 1941

Suppleanter:

Georg Frølich 1892-1894

Ing. F. Hjorth 1892-1896

Grosserer E. Sunde 1894-1902

Ing. G. Hartmann 1896-1902

Direktør Smidth 1902-1917

Grosserer A. Tjersland 1902-1903

Consul Einar Jessen 1903-1915

Disp. Halvor Torgersen 1917-41

Disponenter:

Ing. o. Tobiesen 1892-1902

Ing. Leonh. Becker 1902-1907

Halvor Torgersen 1907-1942

Kontorsjefer:

Nils Andreas Eie ?

Olaf R. Olsen ? -1894

H. P. Haarstad1894-1903

H. O. Nilsen 1903-1906

Halvor Torgersen 1906-1907

Oscar Bjørnstad 1907-1910

Ingolf Halvorsen 1910-1932

Halvor F. Torgersen ? – 1942

Revisorer:

Kjøpmann Paus 1892-1895

Ing. Ohlsen 1895-1903

Bokholder Lars Nordbye 1903 – 1928

Bokholder Jonas Sørensen 1928 – 1958

Fabrikkbestyrere:

Sverre Vig ?-1909

Armin Goy 1909-1914, 1914-1917, 1919-1952

Gunnar Hartmann 1914

Papirmestere:

Anderson

Karl Andresen Sletta

Rydberg -1895

K. Andresen / Ole Olsen 1895-1898

K. Gustav A. Fornstedt 1898-1901

Emil Tobiesen 1901-1903

Jonas Drewsen 1903-1904

Carl Rasmussen 1904-1904

Karl Edvard Lindh 1904-

Carl Rasmussen

Sverre Vig -1909

Øistein Østtun

Translate »