Barnearbeid ved Granfos bruk

Da Granfos bruk ble opprettet i 1869 var det ikke uvanlig med barnearbeid i Norge, og det jobbet en god del barn i bruket de første årene. I vårt materiale om Granfos bruk har vi funnet intervjuer og dokumenter som forteller om barnearbeidet ved denne bedriften.

Fra noen av våre lydopptak kan du høre intervjuer fra tidligere arbeidere fra Granfos bruk. Opptakene er fra 1965.

Utdrag fra lydopptakene:

-«Hvem var tidligst ute på Granfos?»

-«Jeg begynte som sopegutt i nittiåra. Da var jeg en åtte-ni år».

– «Alle begynte vi som sopegutt».

– «Jeg blei viregutt, Da var jeg fjorten. En har ikke lov føre seksten, og Betzy Kjelsberg skulle jaga vekk vårs, men da gjømte vi vårs».

Her kan du lytte på hele intervjuene.

Barnearbeid i det nittende århundret ble registrert i fabrikkstatistikken, statistikken omfatter tall fra 1870 til 1915.

Den 18. august 1877 fikk «et stort Antall Industridrivende», bla. Granfos Brug, tilsendt et «Cirkulære» med spørsmål om arbeidsforhold for barn og unge mennesker.

Barn i fabrikkindustrien 1870-1915

SSB skriver om undersøkelsen:

«Av barna som var omfattet av undersøkelsen i august 1877, var 6 prosent under 10 år, 26 prosent 10-12 år, mens 68 prosent var fra 12-15 år » (se plansje).

«Også lønnen til fabrikkbarna ble kartlagt i undersøkelsen og daglønnen var i gjennomsnitt 0,92 kroner for 10 ½ times arbeid, for ungdom mellom 15 og 18 var daglønnen 1,43 kroner, mens en voksen mannlig arbeider i gjennomsnitt hadde en daglønn på 2,60 kroner. For barna ble «middelfortjenesten» 3,22 og årslønnen 160 kroner.»

Lister over unge mennesker mellom 12-18 år ansatte ved Granfos brug ved slutten av 1800-tallet og i begynnelsen av 1900-tallet finnes oppbevart på Bærum bibliotek, Bærumsamlingen

 

 

Translate »