Granfos Brug


Granfos Brug. Bildet er fra ca. 1918

«Granfoss Bruk, papirfabrikk ved Lysakerelva, etablert som tresliperi i 1869 av ingeniør Tobiesen, Norges andre tresliperi for eksport. Fra 1873 drev bruket papirproduksjon, først med 17 ansatte, i 1895 var de opp i 113.

Hovedproduktet var kreppet mykpapir for husholdningsbruk, hvorav ca. halvparten ble foredlet til ferdige dagligvarer. Bedriften var først ute med fett-tett-papir og silkepapir der tremasse var eneste råmateriale. Det var vannkraften som gav grunnlag for driften, men Granfos fikk tidlig problemer med vanntilførselen. I 1981 ble Granfoss lagt ned, etter sammenhengende drift i 112 år.»

Hentet fra  «Asker og Bærum-leksikon»

Flere bilder fra Granfos Brug.

Translate »