Fossli skaftefabrikk, senere Bakke skaftefabrikk

Fossli Skaftefabrikk 1910. Hans Sleaskjulet til høyre. Fotograf: Aasmund Bakke

Bakke Skaftefabrikk, opprinnelig Fossli Skaftefabrikk, tidligere snekkerverksted og skaftefabrikk i Skollerudveien i Lommedalen, ved Burudelven nedenfor Kneikfossen, grunnlagt i 1905 av Hans Sleaskjulet. Fabrikken fremstilte treplugger til papirfabrikker og økse-, hakke,- slegge- og hammerskaft foruten redskap til hvalfangst, og mindre skaft til bl.a. korketrekkere og penner; når det var lite annet arbeid, også sparker, kjelker og ski. Lønn, bøk, ask og bjørk var hovedsakelig råstoff, etter spesielle ønsker også hickory.

Gründeren Hans Sleaskjulet arbeidet først på Lommedalen Trævarefabrik, men ved selvstendigheten i 1905 startet han fabrikken, som fikk navn etter elven som gav drivkraft til maskinene. Da Sleaskjulet flyttet til Brattebakke, tok han navnet Bakke, og sønnene fortsatte virksomheten under dette navnet. De første maskinene konstruerte Hans Sleaskjulet selv. Årsproduksjonene utgjorde ca. 10 000 dusin skaft. På fabrikken arbeidet vanligvis tre personer, den ble utvidet i 1930-årene med et toetasjes tilbygg mot Burudelven – «Nystua».

Bedriften ble nedlagt i 1966. I 1990-årene ble bygningen reddet fra forfall og restaurering ble innledet i regi av Bærum kommune og Akershus fylkeskommune. Fra ableksikon.no

Translate »