Bærums Verk

Bærums Verk. Masovn (smelteovn) i drift. Tegning/kobberstikk fra 1788. Det var her malmen ble smeltet ved hjelp av trekull. Den første masovnen kom i 1621. Ordet kommer av «Marsofen» etter guden Mars som var symbolet for jern. Jernmalm fra Arendal og Kragerø ble smeltet ved hjelp av trekull fra de tallrike kullmilene som brant i skogene rundt verket. Masovnsarbeidere bærer kurver med trekull til ovnen. Hoffmaler Christian August.Lorentzen er oppgitt som kunstner.

Flere bilder av masovnen.

Bilder fra Bærums Verk.

Bærums Verk, en industribedrift anlagt 1610 som jernverk og drevet for kongens regning, privateid fra 1624. En av de eldste bedriftene i landet. Se menyen, Industri og næring, for mer informasjon.

Digitalt museum

Flere bilder fra Digitalt museum med motiver fra Bærums Verk.

Intervju med Sverre Sonvoll, f. 1895. Opptak fra Bærumsverket 01.10 og 29.10 1976. Inger Christiansen intervjuer.

Translate »