Industri og næring

«Med undtagelse av Bærums jernverk fandtes det ingen større industriel bedrift i Bærum i ældre tid. Alle de andre store fabrikker skriver sig fra tiden omkring 1870 og utover. Høvik glasverk, Granfos bruk, Sandvikens kalkfabrik og Snarøens høvleri var store bedrifter.»
Sitatet er hentet fra «Bærum : en bygds historie» Les videre

Industrialiseringen skyter fart i siste halvdel av 1800-tallet.

Høvik Glassverk

Høvik Glassverk ble etablert i 1854 og utviklet seg til å bli en av de viktigste industribedriftene i Bærum. Bildet er fra 1909.

Kalkbrenning

Kalkbrenningen blir industrialisert i løpet av 1870-tallet. Flere kalkfabrikker ble etablert. Bildet viser Kampebraatens Kalkfabrik, etablert 1874 av Caspar Donato Brambani.

Granfos Brug ca. 1900

Papirindustrien blir etter hvert viktig. De to største virksomhetene her er Granfos Brug (etablert 1869) og Hamang Papirfabrikk (etablert 1906). Bildet er fra Granfos Brug ca. 1900 og viser sorterersker ved fabrikken.

Translate »