Bærum bibliotek – ditt lokale litteraturhus

Foredrag Marte Michelet

Marte Michelet holder foredrag for en fullsatt sal på Bekkestua. Foto: Lasse Christensen

Bærum bibliotek er et litteraturhus i vid forstand. Vi har forfattertreff, foredrag, bokformidling, konserter, barneteater og mye annet i vårt program. Se Hva skjer for detaljert program.
Bibliotekavdelingene har forskjellige typer lokaler til bruk for arrangementene, og vi stiller dem gjerne til bruk også for andre. Vi vil gjerne bli brukt av alle gode krefter som vil fremme litteratur, musikk, film, debatt og ”folkeopplysning”.
Det er mulig å ha arrangementer på alle våre avdelinger, på hovedbiblioteket på Bekkestua, i Sandvika, Høvik, Eiksmarka og på Rykkinn. Se Avdelinger for kontaktinformasjon.

Planlegger du og din forening eller organisasjon et åpent møte med forfatter eller foredragsholder, et debattmøte eller lignende, kan kanskje biblioteket hjelpe deg med å få flere tilhørere. Ta eventuelt kontakt med barum@barum.folkebibl.no for nærmere avtale.

 • Vi kan markedsføre arrangementet på vår nettside
 • Er det et arrangement som passer spesielt godt inn i vår litteraturhusprofil, kan du søke om å få slippe å betale leie for sal eller møterom. Vi kan da være behjelpelig med å lage plakater og løpesedler. Bærum bibliotek blir da medarrangør
 • Er du en lokal forfatter som utgir en bok på et etablert forlag kan du få presentere din bok på biblioteket. Gir du ut på eget forlag ønsker vi å vurdere boken først. Du kan presentere boken (alene eller sammen med andre) gratis i et egnet lokale / område på biblioteket. Vi kan ikke love deg honorar, men bidra til markedsføring

Vi stiller følgende betingelser:

 • Arrangementet må være åpent for alle
 • Temaet må ha en viss allmenn interesse
 • Er temaet politisk, må flere syn få slippe til
 • Vi vil ikke støtte eller godta arrangementer som fremmer brudd på norsk lov, fremmer hat eller diskriminering

Leie av møterom i Bærum bibliotek

Utleiesatser, se egen oversikt

Bærum bibliotek kan tilby utleie av møtelokaler på Bekkestua og i Sandvika.  Utstillingslokaler kan disponeres på noen av filialene.
Utleie av møterom og foredragssal er en del av Bærum biblioteks profilering som et aktivt, åpent og levende litteraturhus for alle samfunnsgrupper. Alle har i prinsippet rett til å benytte tilbudet, men utleie til organisasjoner eller enkeltpersoner som klart bryter med vår litteraturhusprofil, kan bli avvist.

Bærum bibliotek Bekkestua
har 1 foredragssal og 2 møterom  til disposisjon. Møterommene kan ta 10-20 personer.

Ved bestilling, meld gjerne fra om hvor mange du tror kommer, hvordan du vil ha eventuelle bord stilt opp, og hva slags utstyr du trenger: Lydanlegg med opp til tre trådløse mygger og en trådløs mikrofon. Vi har også mikrofoner som er gode til sang. Projektor, PC, whiteboard, flipover, og til møterommene har vi TV for visning av presentasjoner og annet.

 • Foredragssalen har plass til 150 personer
 • Rom 1 har plass til 12 personer
 • Rom 2 har plass til 20 personer
 • Rom 1 og 2 kan slås sammen og har da plass til 32 personer.

Bærum bibliotek Sandvika
har 3 møterom til disposisjon.

 • Strand (3. etg) har plass til 8 personer
 • Ramstad (2. etg) har plass til 8 personer
 • Jong (2. etg) har plass til 4 personer
 • Ramstad og Jong kan leies sammen og har da plass til 12 personer. Merk at dette er to separate enkeltrom.

Rykkinn grendehus
Driftsansvar for Rykkinn Grendehus er nå overtatt av Grendehusgruppa i Berger og Rykkinn Vel. Avtale om utleie skjer ved bestilling via e-post bergrykk@online.no eller på telefon til Grendehuskontakten 977 80 423.

Søknadsfrist for vårsesongen: 1. november
Søknadsfrist for høstsesongen: 1. mai.

Kontaktinformasjon

Kontaktadresse Bekkestua:
Bærum kommune. Bærum bibliotek
v/ Lene Beggerud
1304 Sandvika
Tlf.: 67 50 96 00
E-post: utleie@barum.folkebibl.no

Kontaktadresse Sandvika
Tlf: 67 50 96 40
E-post-adresse: sa@barum.folkebibl.no

Søknadsfrister for vårsesongen: 1. november, – for høstsesongen: 1. juni
Vi tar også påmeldinger fortløpende.

Utleiesatser, se egen oversikt

Translate »