Lån fra Bærum bibliotek

Nasjonalt lånekort

Nasjonalt lånekort gir deg tilgang til de fleste norske bibliotek

Hvem kan låne?

Alle med fast adresse i Norge kan få lånekort. For å få lånekort må du vise godkjent legitimasjon og godta reglementet.

Lånekortet

Ta alltid med kortet dersom du vil låne. Du er ansvarlig for alt som blir lånt på kortet ditt. Meld straks fra til biblioteket hvis du mister kortet. Nytt kort kan skrives ut mot et gebyr på kr. 20,-. Du plikter å si fra hvis du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse.
Kortet kan også brukes på andre norske bibliotek.
Mer informasjon om Nasjonalt lånekort, inkl. personvern, finner du på Nasjonalbibliotekets sider

Det er også mulig å registrere nytt lånekort på nett. dersom du ikke har Najonalt lånekort fra før. For å motta kortet ditt må du etter fullført registrering møte opp på biblioteket, fremvise godkjent legitimasjon og godta reglementet.

Bruker du Bibliofil-appen får du også tilgang til lånekortet ditt der.

Lån

Lånetiden er vanligvis 4 uker. Enkelte materialer som tidsskrifter og DVD har kortere lånetid. Lån kan fornyes dersom materialet ikke er reservert for andre. Maksimal utlånstid (inkl. fornyelse) er 16 uker for bøker, lydbøker og musikk, 8 uker for  tidsskrifter, 2 uker for DVD.

Reservering

Alt materiale som er til utlån kan reserveres. Du får melding via e-post, SMS eller brev når det kan hentes. Film lånt på biblioteket er til privat bruk. Aldersgrense for lån av film følger anbefalt aldersgrense.

Mine sider

Mine sider ble tidligere kalt MappaMi. Du logger inn med lånernummer og pinkode. Mine sider brukes blant annet til å forlenge lån, reservere titler og endre personopplysninger.
Har du behov for å ha en samlet oversikt over familiens lån? Les om Familiesiden.

For sen innlevering

Når purring er sendt via e-post eller brev, må låner betale gebyr. Det er antallet purrebrev som bestemmer hvor mye du må betale. Maks gebyr innebærer at du ikke får låne før du har betalt det du skylder. Purregebyr kan betales i biblioteket eller du kan betale på nett med BankAxess, kredittkort knyttet til Visa, MasterCard, MobilePay eller Vipps. Logg deg inn på Mine sider for å benytte denne tjenesten.

Purregebyrer:

For voksne For barn under 15 år
Ett purrebrev NOK 40 NOK 20
To purrebrev NOK 85 NOK 50
Tre eller flere purrebrev NOK 125 NOK 75

Hvis du fortsatt ikke leverer eller erstatter, sendes kravet til inkasso.

Tap og skader

Du er personlig ansvarlig for det du låner på biblioteket. Brudd på bibliotekets utlånsregler kan medføre tap av lånerett. Tapt materiale må erstattes.

Erstatning før inkassokrav

Ta kontakt med biblioteket så snart som mulig hvis bøker eller annet materiale du har lånt blir tapt eller ødelagt.
Erstatningssum vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Hovedregelen er at erstatningssummen skal tilsvare summen nytt materiale koster i innkjøp.
Ved innlån gjelder eierbiblioteks satser

Erstatning ved inkassokrav

Veiledende priser for erstatning etter utsendt inkassovarsel:

Bøker for voksne: kr. 400
Bøker for barn: kr. 250

Annet materiale:

Tegneserier, innbundet: kr. 250
Tegneserier, heftet: kr. 50
Tidsskrift: kr. 100
Lydbøker, voksne kr. 450
Lydbøker, barn kr. 300
DVD: kr. 200
Musikk CD, enkel: kr. 250
Musikk CD, dobbel: kr. 300
Noter: kr. 250

Spesielt verdifullt materiale kan få høyere pris

Ved innlån gjelder eierbiblioteks satser

Lån fra andre bibliotek

Norgeslån

Hvis du har Nasjonalt lånekort og har pinkode til Mine sider kan du selv bestille materiale fra andre bibliotek i Norge. Materialet  hentes i Bærum bibliotek. Vi anbefaler søk og bestilling fra Biblioteksøk (hele landet) eller Samsøk Akershusbibliotekene (Bibliotek i Akershus)

Fjernlån

Vi kan hjelpe deg med å låne inn bøker, filmer og musikk fra alle bibliotek i Norge. Dersom du er student og trenger pensumlitteratur oppfordrer vi deg til å henvende deg til biblioteket på studiestedet ditt først.

Innlevering

Du kan levere bibliotekbøker fra andre bibliotek i Bærum bibliotek. Henvend deg i skranken. Du kan også levere våre bøker på andre folkebibliotek i Norge.

Translate »