Høvik verkshistorie

Grunnlaget for Høvik Verk finner vi over 100 år før verket ble grunnlagt. På 1700-tallet kom «trenden» at industri måtte til, og at vi vi norden skulle fremelske industriell aktivitet. Danmark- Norge skulle danne et slags fellesmarked, men forholdene i de...

Høvik verk

Tiden fra engelskmannen Thomas Graham kjøpte Høvikstranden i 1855 til all fabrikkdrift opphørte ca.125 år seinere, kan trygt kalles en lokalhistorisk epoke i Bærum. Ikke bare var Høvik Verk en av hjørnesteinene i norsk glassindustri fram til 1933 og  i annen industri...

Høvik Verk Produksjon

Hovedprodukter Det kanskje viktigste produktet fra Høvik Glasverk var buteljer. Det var stort behov for noe å selge øl i, og salget gikk strykende. I 1871 ble det oppført en ny flaskefabrikk, hvor det også ble laget fiskekavler. Ved den store brannen i 1875 gikk hele...

Høvik Verk Glass

Flasker og lamper Hensikten med det første glassverket var å selge buteljer. Etter en litt dårlig start med lite vakre produkter lå produksjonen ned en tid, men flaskeproduksjonen ble tatt opp igjen i 1871.  Etter at bryggeriene i Christiania begynte å lage bayerøl...

Høvik Verk Lamper

Høvik Lampefabrikk De første petroleumslampene som kom i bruk her i landet, var innført fra utlandet. Høvik Glasverk var det første i Skandinavia som begynte å produsere lampeglass, og i 1876 startet Verket, etter initiativ fra verkseier Berg, en egen lampefabrikk. I...

Høvik Verk Tinn

Det er kjent at det ble produsert parafinlamper, elektriske armaturer og pressglass ved Høvik Verk. Tinnproduksjonen, derimot, er det ikke lett å finne noe om i kildene. Tinn kan vel sies å være et av produktene som ledelsen ved verket satset på for å møte de endrede...
Translate »