Hva skjer?

okt
1
tir
Stiger eller synker havnivået i Oslofjorden? @ Bærum bibliotek Bekkestua
okt 1@19:00-20:30

Arrangør: Klimarealistene i Asker og Bærum.

Resultatet av den store avsmeltningen efter istiden for ca. 10 000 år siden har ført til at landet fortsatt stiger. Tanker om endring i havnivå finner vi langt tilbake i folketroen. I dag støtter vi oss på det nasjonale høydenettet som avslører landhevning også inne i landet. Foredragsholderen forteller hvordan måling av havnivå kom i gang i Norge og hva disse målingene viser. Han vil forklare hvordan målingene av havnivået foregår og  hvordan havet har endret seg i Oslofjordområdet gjennom de siste drøyt 100 år, samt hvordan fortsatt landstigning sannsynligvis vil dominere i forhold til havstigning i tiden framover.

Bjørn Geir Harrson

Bjørn Geir Harrson

Bjørn Geirr Harsson har hovedfag i geofysikk fra Universitetet i Oslo 1968 og har hele sitt yrkesaktive livet arbeidet i Geodesidivisjonen i Norges geografiske oppmåling/Statens kartverk. Han har vært engasjert i innmåling av grunnlinjepunkter, som sjøgrenser beregnes ut fra og vært teknisk rådgiver for Utenriksdepartementet vedrørende sjøgrenser gjennom 30 år. Han har også vært engasjert i internasjonalt arbeid knyttet til FNs Havrettskonvensjon og  som geodetisk rådgiver for dommerne i Det internasjonale tribunalet i for Havrettskonvensjon i Hamburg. Hovedforfatter av boken «Med kart skal landet bygges: oppmåling og kartlegging av Norge 1773 – 2016».

Foredraget inngår i serien «Fakta om klimaet», arrangert av Klimarealistene i Asker og Bærum.

Sted: Salen.

nov
5
tir
Fimbulvinter, varm middelalder og liten istid @ Bærum bibliotek Bekkestua
nov 5@19:00-20:30

Vinterlandskap Ekstern arrangør: Klimarealistene i Asker og Bærum.

«Fimbulvinter, varm middelalder og liten istid – det omskiftelige klimaet de siste 1500 år».

Historiske beretninger og studier av naturen viser oss at klimaet alltid har variert. Noen ganger har omskiftningene vært raske og dramatiske, andre ganger har de skjedd over lengre tid. Selv om konsekvensene ved brå endringer flere ganger har vært katastrofale, har natur, mennesker, samfunn over tid utviklet seg og tilpasset seg endrede forhold.

Eva Marie Brekkestø underviser i samfunnsfag og språk i ungdomsskolen i Bærum. Gjennom sin mangeårige interesse for historie har hun blitt stadig mer oppmerksom på hvordan klimaet kontinuerlig har endret seg og hvordan dette har påvirket mennesker og samfunn gjennom de par siste tusenårene.

Foredraget inngår i serien «Fakta om klimaet», arrangert av Klimarealistene i Asker og Bærum.
Sted: Salen.

des
3
tir
Klimaprognoser – hva kan vi stole på? @ Bærum bibliotek Bekkestua
des 3@19:00-20:30
Kjell Stordahl

Kjell Stordahl

Ekstern arrangør: Klimarealistene i Asker og Bærum.

I alle norske kommuner skal det nå gjennomføres klimatiltak som skal gjøre oss forberedt til å takle global oppvarming som skal føre til et «varmere, våtere og og villere klima», med havstigning raskere enn landet stiger. Disse tiltakene begrunnes ut fra prognoser basert på framskrivning av klimamodeller. Hvor gode er disse modellene som prognoseverktøy? Hva har skjedd med klimaet i Norge siden disse prognosene ble lansert? Er det blitt varmere, våtere og mer stormfullt? Hva om klimagassutslipp ikke har noen virkning på klimaet i Norge og det blir kaldere, tørrere og mer uvær? Er vi forberedt på et slikt klima?

Kjell Stordahl tok doktorgrad på temaet langtidsprognoser ved NTNU i 2006. Han har arbeidet i Telenor i 40 år med analyse av kommunikasjonsmarkedet med fokus på ny teknologi og og prognoser for markedsutvikling. Han har deltatt i internasjonalt forskningssamarbeid for å utvikle prognoseverktøy.

Foredraget inngår i serien «Fakta om klimaet», arrangert av Klimarealistene i Asker og Bærum.
Sted: Salen.

 

Translate »