Bærum biblioteks historie

Høvik bibliotek 1924 til 1961

Konsul George Iversens hus, en gave til Bærum bibliotek.

Fra bokmessen på Sandvika bibliotek i 1970

Utstilling av årets etterspurte bøker og bokpresentasjoner av forfattere.

Fra barneavdelingen i Sandvika bibliotek i 1977

Presentasjon av barnebøker i Sandvika bibliotek i 1980

Bak skranken i Sandvika bibliotek i 1981

Nytt hovedbibliotek på Bekkestua 1981

Utlån i skranken i Sandvika i 1983

Fotografisk utlån Sandvika.

Fra den nye musikkavdelingen på hovedbiblioteket på Bekkestua

Ordfører Grunnar Gravdal, utlånssjef Britt Winge, musikkbibliotekar Turid Martinsen og biblioteksjef Kåre V. Hanssen.

 

Viktige årstall og hendelser

 • 1907 –  Bærum bibliotek ble opprettet under navnet Bærums folkebogsamlinger den 19. desember 1907 i herredsstyrets budsjettmøte.
 • 1909 – Den første kommunale folkeboksamlingen i Bærum ble åpnet på Stabekk 27. januar 1909. Den andre ble åpnet i Sandvika 14. september samme år.
 • 1960 – Sandvika avdeling flyttes til den nye kinogården, 2. og 3. etasje, vinteren 1960/61. Fra 1960 til 1981 var Sandvika hovedbibliotek i Bærum.
 • 1961 – Bekkestua avdeling flyttet til det nye Bygningsarbeidernes Hus på Bekkestua, Gamle Ringeriksvei 34 .
 • 1972 – Høvik avdeling åpnet i Høvik menighetshus 18. mai 1972.
 • 1972 – Eiksmarka avdeling åpnet i det nybygde Velferdshuset i Nils Leuchs vei 40 den 24. november 1972.
 • 1974 – Bryn utlånsstasjon flyttet til Rykkinn i et eget elementhus som var en kombinasjon av kino og bibliotek i tilknytning til KI-senteret.
 • 1981 – Bekkestua avdeling ble hovedbibliotek og flyttet inn i nye lokaler i Gamle Ringeriksvei 44 2. februar 1981.
 • 1986/1987 – Rykkinn avdeling flyttet inn i nye lokaler i det nye grendehuset, et tilbygg til KI-senteret. Dette ble Bærum biblioteks fjerde filial.
 • 1990 – Sandvika avdeling flyttet inn i første etasje i Kommunegården og ble Norges største filial på den tiden.
 • 2016 – Hovedbiblioteket på Bekkestua gjenåpnes etter oppgradering 16. april
 • 2018 – Sandvika avdeling flytter fra Kommunegården til Malmskriverveien 18
 • 2018 – Rykkinn avdeling oppgraderes og utvides

Kåre V. Hanssens beretning om Bærum bibliotek
Kåre V. Hanssen, biblioteksjef i Bærum bibliotek fra 1960 til 1987, skrev på 1980-tallet ned Bærum biblioteks historie.
Dokumentet er også  tilgjengelig i pdf-format.

 

Les mer om bibliotekets historie:

Translate »