Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 10. september.

Er du usikker på hvordan valget avvikles, kan du på valg.no finne informasjonen du trenger. Du finner blant annet valglister og kandidater 2017. Informasjonsbrosjyren om valget gir deg også en grei innføring. Den er tilgjengelig på flere språk.

Aktuelt nå på Valgportalen:
Flytter du, og ønsker å stemme i din nye kommune, må du melde flytting til Folkeregisteret før 30. juni. Du har stemmerett og er manntallsført i den kommunen du er registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2017. Melder du flytting etter denne datoen, har du stemmerett i din gamle kommune.

 

 

Translate »