Er du utenlandsk statsborger og skal oppholde deg i Norge, må du enten registrere deg, søke om opphold eller søke asyl. På politiet.no finner du en fin oversikt over ulike søknader. I tillegg finner du informasjon om asylsøkerbevis, oppholdskort, saksbehandlingstider og retur.

All informasjon er også publisert på engelsk:
Residence permits and asylum. If you are a foreign citizen and wants to stay in Norway, you’ll have to register, apply for a residence permit or apply for asylum.

Translate »