Vitenskapelige dokumenter og tidsskriftartikler

Oppdatert  6.12.18 LCh

Open access er et begrep som ofte benyttes i diskusjonen om publisering av vitenskapelig materiale. Svært mye av den vitenskapelge publiseringen er knyttet til store og mektige utgivere som tar seg godt betalt, og tilgang til deres utgivelser koster universiteter, høyskoler og fagbibliotek dyrt. Som en reaksjon mot dette, er det flere og flere produsenter av akademisk innhold som vil stille sitt materiale til gratis disposisjon; open access, eller på norsk, åpen tilgang. Nedenfor er søkeverktøy til både betalingsbaser og åpne kilder. Les mer om open access på engelsk Wikipedia. Om open access i Norge mm. Se videoen Open Access Explained.

Betalingsbaser

Har du tilgang til en høyere undervisningsinstitusjon eller et fagbibliotek, bruk det for å få tak i dokumenter som det må betales for. Da får du også tilgang hjemmefra. Bor du i nærheten av et universitet eller høyskole vil mange la besøkende få samme tilgang som ansatte og studenter, såkalt Walk-In access, også på Nasjonalbiblioteket. Hvis du stikker innom Nasjonalbiblioteket og registrerer deg som bruker, får du også tilgang til mye hjemmefra. Har du ingen slike muligheter, kontakt ditt folkebibliotek for kopibestilling, eller se om du klarer deg med åpne kilder.

Alt nyere vitenskapelig materiale er søkbart via internett, men mye av innholdet ligger bak høye betalingsmurer.

Nyere vitenskapelig materiale er søkbart via internett, men mye av innholdet ligger bak høye betalingsmurer.

Søk etter artikler og dokumenter i fulltekst

Se søketips under Analyser emnet du søker

Hold orden på begrepene: Peer reviewed journal / fagfellevurdert tidsskrift. Research article / forskningsartikkel. Review article / oversiktsartikkel – oppsummert vitenskap.

Google Scholar for søk etter akademisk innhold, som tidsskriftartikler, bøker, kapitler etc. Utmerket å bruke til verifisering av digitalt materiale. Søk i Google Scholar framfor Google.com /.no etter vitenskapelig materiale. Se Google Scholars hjelp til søking. Du kan få tilgang til fulltekst via fag- og forskningsbibliotek, men noe ligger også fritt tilgjengelig. En del artikler som er bak betalingsmurer, kan ha versjoner som er gratis tilgjengelig. Prøv å laste ned et tillegg til firefox eller Chrome, Unpaywall, som hevder de kan finne lovlige, gratis versjoner. Forøvrig, se alternativer nedenfor.

Directory of Open Access Journals DOAJ fra Lunds universitet, med mer enn 12000 vitenskaplige tidsskrifter, 9400 tidsskrifter på artikkelnivå.  Velg om du vil søke etter tidsskrifter eller artikler. Nå godt avansert søk. Skal du finne kvalitetssikret vitenskapelig informasjon er DOAJ det første stedet du gjerne prøver. Du finner også disse artiklene via BASE – Bielefeld Academic Search Engine.

Finn god helseinformasjon på nettet

Internett svømmer over av all slags medisinsk informasjon av varierende kvalitet. Er du på jakt etter kontrollert, vitenskapelig begrunnet helseinformasjon anbefaler jeg Helsebiblioteket.no, et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale norske og utenlandske kunnskapskilder, men også andre vil ha stor nytte av dette tilbudet. Her finnes også god pasientinformasjon. Bruk søkefeltet helt øverst på siden, eller klikk deg inn på de forskjellige hovedkapitlene. Hvis du logger deg på får du tilgang til enda mer. Helsebiblioteket ble kåret til årets bibliotek i 2011.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten med Helsebiblioteket.no i spissen, arbeider med en oversettelse av Medical Subject Headings (MeSH) til norsk. Den kan nå brukes til å finne korrekte medisinske søkeord til videre søking. Bruk den! Les om MeSH i Tidskrift for Den norske legeforening

Helsebiblioteket har bl.a. kjøpt tilgang til The Cochrane Library. Her finner du oversiktsartikler på medisinske områder, brukt av leger og helsearbeidere, om alt fra solkrem til medisiner. Det er en vitenskapelig kilde, alt fagfellevurdert. Store komiteer med anerkjente forskere står bak nettstedet. Du blir også henvist til oversiktsartikler, special collections, om aktuelle medisinske temaer.

MedlinePlus – A service of the U.S. National Library of Medicine og National Institutes of Health inneholder offentlig og kvalitetskontrollert helseinformasjon for pasienter og pårørende.

NHS – National Health Service – Det statlige helsevesenet i Storbritannia. Nettsiden inneholder omfattende informasjon om sykdommer, helse og behandling. De har også en nyttig oversikt; Behind the Headlines –  Your guide to the science that makes the news.

 

Base – Bielefeld Academic Searh Engine Vitenskapelige tidsskriftartikler og dokumenter fra akademiske arkiver ved forskningsinstitusjoner fra hele verden, ca 75% i fulltekst fritt tilgjengelig for alle brukere, samlet av det tyske universitetsbiblioteket Bielefeld. Skal i prinsippet inneholde alt av open access materiale og har registrert over 138 millioner dokumenter fra 6600 kilder, derav over 60 høyskoler og universiteter i Norge. Enkel å bruke, har et godt avansert søk. Universitetet i Tromsø har samlet alt fra Base som dekker Arktis i High North Home.

Prøv kunstig intelligens i søk etter vitenskapelige dokumenter. Sjekk iris.ai. Les bloggposten.

Skriv inn alternativ tekst, og la Iris jobbe for deg.

Universitetet i Oslo er en stor produsent av vitenskapelige dokumenter i Norge.

Universitetet i Oslo er en stor produsent av vitenskapelige dokumenter i Norge.

Cristin – Current Research Information System In Norway. Tidligere kjent som Frida (Forskningsresultater, informasjon og dokumentasjon av vitenskapelige aktiviteter) – er fellesdatabasen for vitenskapelig publisering i universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene.

NORA – Norwegian Open Research Archives. Åpne arkiver ved norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Alle dokumenter skal være fritt tilgjengelige i fulltekst. Masteroppgaver kan også være nyttige for skoleelever ved videregående skoler.

Søk i Norart etter norske og nordiske tidsskriftartikler. Artikler fra ca.460 norske og nordiske tidsskrifter er registrert fra 1980, enkelte enda lenger tilbake. Sjekk om tidsskriftet finnes i elektronisk form. Det står nevnt i posten på linjen som begynner med med ISSN. Klikk på elektronisk utgave og du kommer til tidsskriftets nettside. Der søker / klikker du deg videre for å sjekke om artikkelen du er på jakt etter er digitalisert. Det er den ikke alltid. Kontakt ditt bibliotek for artikkelkopier hvor du ikke finner elektronisk utgave.

Microsoft Academic Search tilstreber samme akademiske omfang som Google Scholar.

Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) inneholder mer enn 87 tusen akademiske, elektroniske tidsskrifter, hvorav halvparten er gratis tilgjengelige. Her søker du etter tidsskrifter, ikke på artikkelnivå. Oversiktlig og god. Les mer om EZB.

JournalTOCs med god oversikt over 32000 tidsskrifter derav over 14000 open access tidskrifter. Registrer deg som bruker og få beskjed om nyheter innen dine interesseområder.

Translate »