Finn faktainformasjon – referanse og oppslagsverk

Oppdatert 30.11.2018 LCh

Allkunne – Nynorsk kulturhistorie – leksikon

Den tiden er slutt da det blir gitt ut store og tykke referanseverk. Nå må du finne dem på internett!

Den tiden er slutt da det blir gitt ut store og tykke referanseverk. Nå må du finne dem på internett!

Artcyclopedia er en omfattende kunstdatabase med informasjon kunstretninger, epoker, kunstnere og lenker ut i kunstverden.

Den Store Danske Dansk leksikon, et godt alternativ til Store Norske Leksikon.

Encyclopedia – Britannica online. Omfattende engelskspråklig leksikon. Artiklene er kvalitetssikret. Noen bibliotek har tilgang til betalingsversjonen via Nasjonalt lånekort utstedt på det lokale biblioteket.

Encyclopedia of Life har som målsetting å beskrive alt liv på jorden. Kontrollerte opplysninger er merket «Trusted». Omfattende opplysninger om svært mange arter, organisert under instruktive faner. Det kan lønne seg å bruke latinske navn i søkingen (finn gjerne latinske navn via Wikipedia). Et utmerket tillegg til Wikipedia for de som vil fordype seg. Interesserte kan bli medlem og bidra. Les om prosjektet i Wikipedia.

TheFreeDictionary.com. Engelskspråklige oppslag i diverse ordbøker, leksikon og klassisk litteratur.

Oversikter over referanseverk

Virtual Reference shelf.Utarbeidet av Library of Congress, inneholder også betalingsbaser, men deres Alcove 9: An Annotated List of Reference Websites er en mindre oversikt med ressurser gratis tilgjengelig.

Howstuffworks.com med forklaringer om hvordan ting fungerer. Dekker et vidt spekter vitenskapelige, tekniske og populære emner, formidlet på en enkel måte, ofte med instruktive animasjoner og videoer. Et nyttig oppslagsverk, egner seg godt til undervisning.

Information Please. Inneholder almanakk, ordbok, leksikon, atlas, biografier etc. Er en av de eldste kvalitetssikrede oppslagsverkene på nettet.

NAOB – Det Norske Akademis ordbok  «NAOB portretterer bokmålet og riksmålet fra tidlig 1800-tall frem til i dag», les mer.

Norsk Ordbok – Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet  – «gjev ei uttømmande framstilling av ordtilfanget i dei norske dialektane og i nynorsk skriftspråk.»

OneLook slår opp i et stort antall generelle og spesielle ordbøker på en gang.  Dekker sentrale språk godt, også enkle ordbøker på en rekke mindre språk, også norsk. Se oversikt og sjekk den! Har også en nyttig omvendt ordbok.

Ordnett.no – Kunnskapsforlagets blå språk- og ordbokstjeneste er en betalingsbase som er tilgjenelig ved mange bibliotek, også Bærum. Kan brukes fra alle PC-er i biblioteket. Bærum abonnerer på følgende språk; norsk, engelsk, fransk, tysk, spansk, (italiensk og svensk). Gratis ordbok Bokmålsordboka  | Nynorskordboka

Store Norske Leksikon, gratis på nett. Norsk biografisk leksikon er integrert i leksikonet. Skal du ha norsk biografisk stoff er dette stedet å sjekke. Dessverre ikke oppdatert siden 1999-2005.

Wikipedia, se eget avsnitt.

WolframAlpha, et engelskspråklig nettsted / database med mål om å samle all verdens kunnskap for å kunne gi svar på alle slags konkrete spørsmål. Dette er nettstedet for alle realister! Kan gi gode oversikter, sammenligninger og utregninger. Se FAQ og ta deg tid til Stephen Wolfram’s screencast om muligheter og bruk. Sjekk deres oversikt over eksempler som kan hjelpe deg til å finne riktige søkebegreper.

Translate »