Kildebruk og nettvett

Oppdatert 3.12.18 LCh

Kildebruk og mer om litteratursøk

 • Kildebruk og litteratursøk. Et helt kurs med bilder, tekst og lyd utarbeidet av Universitetsbiblioteket i Stavanger. For alle studerende!
 • VIKO – NTNU Universitetsbiblioteket i Trondheim har utarbeidet en veildning for studentene.
 • Søk og skriv er utarbeidet av NNH, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen

  Det finnes utallige veiledninger for studenter. Denne er enkel og passer for de fleste som skal skrive en oppgave!

  Det finnes utallige veiledninger for studenter. Denne er enkel og passer for de fleste som skal skrive en oppgave!

 • The University Library in Illinois, har lagd en enkel huskeliste; Building a Search Strategy: Developing Your Topic. Dette avsnittet er en del av en større veiledning beregnet på ferske studenter. Nyttig for de fleste.
 • Google Search Education har lagd et kursopplegg for lærere og andre. Lesson Plans med kursopplegg for «Beginner», «Intermidate» og «Advanced», og Live Training med en rekke videoer, noen gode.

Evaluering av internettressurser. Internett er som verden forøvrig. Der finner du skurker og helter, klokskap og dumskap, vitenskap og fanteri. Lær deg å skille skitt fra kanel!

 • Kildekompasset, med vekt på kildekritikk, utarbeidet av Universitetet i Stavanger o.a.
 • Mediekompetanse utarbeidet av Medietilsynet. En enkel og grei innføring for alle.
 • Sunn skepsis – med «råd om kvalitetskriterier for helseinformasjon og bedre tilgang til forskningsbasert helseinformasjon».
 • UC Berkeley Library, har her en konsentrert og fin oversikt over hva du bør se etter for å vurdere troverdigheten og kvaliteten på nettsider.
 • University at Albany har også en meget god oversikt.
 • Verification Handbook – A definitive guide to verfying digital content for emergency coverage (bind 1og 2). Authored by leading journalists.
Nettvett - Personvern og sikkerhet på nettet
Translate »