Effektiv søking i Google

Oppdatert  29.11.18 LCh

Nedenfor er en oversikt over de nyttigste kommandoene du kan bruke i Google søk.. Noen kan du også velge i avansert søk. Lenken til den avanserte søkesiden til Google finner du nå nederst på siden under innstillinger / settings.

Hvis du ikke ønsker treff som er tilpasset dine søkevaner, men få mest mulig nøytrale søkeresultater, bør du ikke være logget inn i Google. Du kan også velge «privat» søking i nettleseren din. I Firefox Nytt privat vindu, i Chrome New incognito window.

Etter et enkelt søk på Google kan du velge «Verktøy» rett under søkefeltet. Da kan du begrense treffene til språk, tid og annet. Prøv det ut!

Se på trefflisten din. Ved hvert treff er det en kort beskrivelse. Noen ord er uthevet med fet skrift. Det er dine søkeord. Sjekk om beskrivelsen også kan inneholde andre ord du kan prøve i nye søk etter varianter av samme emne. Søkeordene Google har uthevet kan variere fra det du har skrevet i søkefeltet. Google gir deg det den tror du egentlig er ute etter, Google tolker søket ditt.

Eric Schmidt fra styret i Google, og grunnleggerne av Google sittende, Larry Page og Sergey Brin.

Eric Schmidt fra styret i Google, og grunnleggerne av Google sittende, Larry Page og Sergey Brin.

+ har vært brukt ved småord eller tall du ønsker skal være med i søket, men som søkemotorer ellers automatisk utelater.  +søkeord ble også brukt til å søke på eksakte varianter av et ord. Nå regner imidlertid Google + som et tegn som kan regnes med i søket, f.eks. Google+. Skal du nå sikre at et tegn, et ubetydelig ord eller en eksakt variant av et søkeord skal bli med i søket som du ønsker, må du sette det i anførselstegn, se også nedenfor.

Ønsker du å utelukke et ord eller en url, setter du fortsatt -foran.

«søkeord søkeord». Anførselstegn brukes til å finne eksakte varianter av ord, i tillegg fraser, navn og utrykk. Er du ikke helt sikker på frasens / sitatets eksakte ordlyd, så ikke bruk anførselstegn. Da risikerer du å bomme og miste det riktige treffet. Husker du ikke alle ordene som hører sammen, kan du erstatte ett eller flere ord du er usikker på med *. Plasser * på riktig plass i setningen. Se også nedenfor. Sett «» rundt tegn og småord som 1, og etc som du ønsker skal være med i søket, men som Google ellers kan utelate.

Når du søker med anførselstegn vil du av og til oppdage at Google fjerner dem i resultatet. Grunnen kan være at Google mener du får bedre treff uten. For å tvinge Google til kun å søke etter det du skriver i søkefeltet, klikk på innstillinger for søket – alle resultater og så ordrett (på engelsk verbatim).

søkeord søkeord * . Her søker du med blankt tegn og Google fyller inn manglende ord (ett eller flere) i setningen eller spørsmålet, f .eks james cook discovered *. Eller james * discovered hawaii. Er du sikker på sitatet, men tror ett eller flere ord kan variere, sett sitatet i anførselstegn og bruk *. Se også ovenfor.

allintitle:ord ord søker opp nettsider med disse ordene i tittelfeltet og får dermed begrenset søket til de sider som har dette som hovedtema. Kan ikke kombineres med andre søkeord. Tittelen til nettsiden ser du på fanekortet. Den bør gi nyttig informasjon om hva nettsiden inneholder eller handler om. Tittelen på en side er svært viktig informasjon søkemotorene bruker når de gir treff på et søk.

intitle:ord søker opp titler med ett ord. Du kan også bruke flere søkeord, men da satt i anførselstegn. Kan kombineres med andre søkeord.

allinurl:ord ord søker opp URL-er med disse bokstavene. Brukes gjerne til raskt å finne organisasjoner eller institusjoner som har navnet eller en forkortelse i URL-en. Kan ikke kombineres med andre søkeord. En url er adressen til nettsiden og begynner med http… Er url-en betegnende for innholdet på nettstedet, er det en god hjelp for søkemotorerer når de leter etter relevant innhold. Du bør vite hvordan en URL er bygget opp. Det er viktig for kvalitetssikringen av nettstedet, se Kildebruk og nettvett.

inurl:ord søker opp URL-er med ett ord. Kan kombineres med andre søkeord.

Ta en nærmere kikk på Googles datasentre.

Ta en nærmere kikk på Googles datasentre. Klikk på bildet!

define:ord – på engelsk, får forklart og definert ord. Du får også opprinnelse og statistikk over bruk av ordet fra «Google Books», samt oversettelser til de fleste språkene Google Translate dekker. (Logg ut, bruk google.com, google.ca eller google.co.uk engelske versjoner)

filetype:pdf søkeord. Får begrenset søket kraftig. pdf- for kunngjøringer,  rapporter og større dokumenter, ofte av høy kvalitet.

filetype:ppt eller pptx søkeord for powerpointpresentasjoner. Eller prøv slideshare.

filetype:xls eller xlsx søkeord for statistikk eller tabeller på nettet, eller kombiner søkeordene med table eller graph. Bruk denne når du søker etter statistikk/tabeller fra små lokale organisasjoner, som foreninger og klubber etc som ikke kommer med i nasjonal statistikk. (Husk, for norsk statistikk; ssb.no, internasjonal statistikk; NationMaster. Prøv også Zanran, en søkemotor for statistiske data på nettet.  Google Tables experimental for søk etter tabeller. Statistikk er nyttig og lærerikt, sjekk ut Gapminder!)

Leter du etter andre filtyper, skriver du filetype: og så filtypebetegnelsen, se oversikten. I stedet for filetype: kan du skrive det kortere ext:

intext:søkeord eller allintext for flere søkeord i nettsidens tekstdel. Dersom du bruker flere søkeord, og du oppdager eller mistenker at Google har sløyfet ett eller flere av ordene du vil ha med, kan du bruke intext:/allintext: for å tvinge Google til å ta det/de med i søkeresultatene.

«Numrange search», begrenser søket til å gjelde treff med tall mellom tallene du velger. f eks johan borgen 1950..1960, eller flower drawings 1650..1850
Du kan også bruke denne type søk til å finne noe som er mer enn, senere etc, f eks. cars 300.. horsepower.

related:nettside kan gi treff på lignende eller relaterte nettsider, for eks. related:tesla.com. Dette virker bare på større nettsteder.

Sammensatte ord, prøv også å dele opp ordet i søket, og du kan få flere aktuelle treff.

site:domene søkeord søker innen domenet, f eks: site:edu, som er fra høyere utdannelsesinstitusjoner (USA). Domentet er det siste leddet i URL-en, f.eks .no for Norge. Endelsen .com forteller at det er et kommersielt nettsted, .gov angir et nettsted fra den amerikanske regjeringen osv. Domenet kan være viktig for bedømmelsen av troverdigheten til nettstedet. Du bør derfor kjenne de viktigste domenebetegnelsene! Det er åpnet for en rekke nye domener, les mer!

site:www… søkeord Søker innen et nettsted, f. eks site:www.baerum.kommune.no barnevern. Får da dokumenter som inneholder dette ordet i nettstedet. Du kan bruke flere søkeord for å forfine søket. Dette er svært nyttig når nettstedet mangler søkefelt, eller har en dårlig søkemotor integrert i nettstedet. Av og til kan det være nyttig å utelukke et nettsted fra søkeresultatene, sett da – rett foran site:www…
Du kan også søke innen flere beslektede nettsteder ved å trunktere med tegnet * der de skiller seg fra hverandre, f.eks site:amazon.* «jon fosse». Da søker du i alle de nasjonale bokhandelene til Amazon på en gang, les mer og få flere eksempler.

MOZ har lagd en oversikt over Googles søkefinesser med illustrerende eksempler og kombinasjonen av disse: Mastering Google Search Operators in 67 Easy Steps.

Trunkering betyr at siste del  av søkeordet (sjelden første del) er erstattet med * eller ?  for å få med varianter av ordet i trefflisten. Trunkering er mest vanlig i avanserte databaser og bibliotekkataloger. I Google kan du bruke OR med store bokstaver mellom varianter av søkeordet, forskjellige søkeord eller synonymer. Du kan også bruke tegnet; | som erstatning for OR. Nå knytter imidlertid Google ofte varianter av samme ord sammen slik at det gjør liten forskjell om du f.eks søker på hund eller hunder. Du får treff på begge deler pluss hunden oa, uansett. For å unngå varianter, sett søkeordet i «».

vs Ønsker du å finne alternativer eller sammeligninger, skriv vs etter søkeordet i søkefeltet, f eks galaxy s5 vs . Autoutfyllingen gir deg da alternativene.

Når du bruker flere søkeord, skriv dem i den naturlige rekkefølgen du kan tenke deg er brukt på nettsiden. Varier rekkefølgen på søkeord, eller gjenta søkeord for å få forskjellige treff øverst på resultatlisten.

Følg med på antall treff du får på søkene dine. Får du svært få treff og ikke finner brukbare nettsider, kan det hende du har søkt for smalt. Kutt ut unødvendige småord, prøv synonymer etc. Og omvendt, legg til søkeord for å presisere søket, eller begrens treffene ved å klikke på «Verktøy». Hvis du har brukt «Verktøy» ser du ikke antall treff lenger. Trykk da på «Verktøy» en gang til, og antall treff blir synlig.

Bruk Google som kalkulator.

Bruk Google som stavekontroll. Er du usikker på hvordan et navn, adresse, organsisasjon eller ord staves, kan Google hjelpe deg. Svært ofte vil du få tips til riktig stavemåte, men ikke alltid. Google har egne utgaver for de fleste land. For best resultat anbefaler jeg at du bruker riktig land / språkversjonen av Google når du skal sjekke stavemåten på et ord.  For norske ord, bruk norsk versjon og søk i norske dokumenter. For britiske ord, bruk www.google.co.uk/. For raskt å finne andre lands versjoner, så søk i Google f.eks slik: google sverige og det første treffet er den svenske versjonen. Stavekontrollen til Google blir stadig bedre fordi det er vår bruk av den som bidrar til å forbedre den.

Bruk Google til konvertering. Sett ordet in eller to mellom det du skal konvertere fra og til. Prøv f.eks søket; 100 norwegian kroner in indonesian rupiah (eller bruk valutakoder), eller 100 feet in meter. For mer presis konvertering, se f.eks Convertworld.

Andre søkemotorer kan ha tilsvarende kommandoer du kan bruke i søkefelt, eller bruk avansert søk!

Nytt! Sjekk deg selv. Hvordan behersker du avansert søk med Google? Her finner du noen oppgaver du kan prøve deg på.

NB Det viktigste for å få gode treff i søkemotorer som Google er imidlertid hvilke søkeord du bruker! Se Analyser emnet du søker og få mange gode tips!

Mer om Google

Se også Punctuation, symbols & operators in search, Google hjelpBrukerstøtten for nettsøk,  Google ProductsGoogle Tips og Google Training Center.

Translate »