Analyser emnet du søker

Hvis du tenker over søkeordene dine, ja sjonglerer litt med dem, da finner du frem til forskjellige innfallsvinkler og synspunkter..

Hvis du tenker over søkeordene dine, ja sjonglerer litt med dem, da finner du frem til forskjellige innfallsvinkler og synspunkter..

Sjekket 3.12.18 LCh

 • Finn flere gode søkeord som du kan tenke deg er brukt i nettsidenes url, tittlel og spesielt første del av de nettsidene du søker. Start med ett søkeord, legg til flere for eventuelt å snevre inn søket. Prøv flere forskjellige slike søk.
 • Søk handler om å finne de rette ordene du kan bruke i arbeidet. Skal du søke bredt eller smalt, tenk over orddeling; prøv å dele opp ordet i søket også. Velg fagspråk og /eller dagligtale, og prøv synonymer. Velg konkrete søkeord, gjerne substantiver. Fjern alle intetsigende ord eller småord.
 • Tren deg i å renske og omformulere søk med spillet A Google a Day.
 • Søk som hovedregel etter svar, ikke spørsmål. (Google tar imidlertid i bruk kunstig intelligens og «big data» for å tolke og forstå dine søk, også spørsmål for å finne svarene. Les om algoritmen RankBrain.)
 • Er du på jakt etter et omfattende og mangesidig tema, bør du lage en plan for søkearbeidet. Les mer under avsnittet Kildebruk og nettvett.
 • Tenk over alle sider av det emnet du søker, og start med et eller flere brede søk via en søkemotorer. Det kan hjelpe deg å finne alternative eller riktigere og mer presise søkeord du kan bruke i videre arbeid. Starter du med for smale søk, risikerer du å bomme på målet.
 • Bruk norsk Wikipedia til å finne tilsvarende søkeord på andre språk, synonymer, alternative stavemåter og latinske betegnelser.
 • Bruk nettet til å finne varianter eller beslektede ord på engelsk ved å legge til glossary, f. eks. chocolate glossary. På norsk kan du prøve ordliste. Få flere tips her.
 • Bruk (digitale) ordbøker for å finne synonymer og oversettelser av søkeord.
 • For medisinske søkeord på norsk og engelsk / latin, bruk Medical Subject Headings (MeSH) som blir oversatt til norsk. Den kan allerede nå brukes til å finne korrekte medisinske søkeord.
 • Hvis du bruker Google oversetter kan du få oversatt søkeord til et valgt språk.
 • Prøv OneLook Reverse Dictionary (omvendt ordbok) for å finne nye søkebegreper mm på engelsk.
 • Wikipedia kan være en god hjelp til å finne brukbare nettsteder eller referanser.
 • Tenk over hva slags form dokumenter du søker kan være publisert i. Søk etter f. eks brev, dagbok, pdf, tabell, statistikk, bilder, tilhørende figurer etc som vil snevre inn søket og gi forskjellige aspekter av det emnet du vil belyse. (Må bruke forskjellige typer søkeverktøy)
 • Glem ikke søk etter tidsskriftartikler, søk i databaser, oppslagsverk, bøker og annet.
 • Har du funnet brukbart materiale i en bibliotekbase som Oria eller andre strukturerte databaser, sjekk hvilke emneord som er knyttet til dokumentet, og benytt disse i videre søk.
 • Du må fortsatt regne med å besøke et bibliotek for både hjelp, lån og adgang til databaser.
 • Er du ansatt eller student ved et lærested får du tilgang til databaser lærestedet abonnerer på også hjemmefra, kontakt lærestedet for mer informasjon.
Translate »