Adresse Alberta av Victoria Bø

Jenni Land, snart middelaldrende norsk kvinne med adresse Alberta i Canada, har vært mitt hyggelige følge de siste dagene. I alle ledige stunder har jeg plukket boken med den flotte forsiden fram fra vesken og fornøyd sagt «Hei igjen» til Jenni, som raust og frodig forteller historien om sitt liv. Hun har det travelt. Hun har 38 dager på seg til å tømme hjemmet deres i våningshuset på gården Land. I 30 år har hun og odelsbonden Carl bygget opp et godt hjem for seg og sønnen Thomas. Men nå sitter hun alene igjen. Carl har hatt en midtlivsoppvåkning og funnet den store kjærligheten. Han har sagt farvel til livet som bonde og flyttet til Arizona med kjæresten. Gården skal drives av en nevø. Jenni vil ha ro til å rydde og pakke ned hjemmet på skikkelig vis, og har sendt tenåringssønnen Thomas med de nyforelskede til Arizona.

For å forsørge seg har Jenni har tatt deltidsjobb i folketellingen. Hun drar på hjemmebesøk til de som ikke har besvart skjemaene. Midt oppi det hele har hun blitt kjendis. Hun har utført en heltedåd og utvist stor medmenneskelighet. Hun har reddet en syk eldre dame, Summer, fra å dø i elendighet. Dette har også vakt nasjonal interesse. En dag står en ung journalist fra hovedstaden på tunet og vil skrive hennes historie. Jenni forundrer seg over at journalisten også er norsk. Hun kjenner igjen noe av sitt unge jeg fra den første tiden i Canada. Tanker om hvordan hennes egen datter kunne vært idag vekkes. Datteren som døde i mors liv noen dager før termin. Jenni tenker også på søsteren som strever med deres gamle foreldre i Norge. Jennis rause omsorg rommer også en barnløs venninne, og Summers etterlatte katt og blå arapapegøye.

Romanen dveler ikke ved det triste. Forfatteren gir en flott skildring av en kvinne som møter utfordringer midtveis i livet. Her er mye god gjenkjennelse på levd kvinneliv. En velskrevet roman som gir den gode følelsen.

BESTILL BOKA FRA BÆRUM BIBLIOTEK!

Anbefalt av Hilde

Translate »