I ulvenes skygge av Stef Penney

I ulvenes skygge av Stef Penney

Vinteren 1867 blir en mann funnet skalpert i hytta si i den lille utposten Dove River i Canada. Mannen har livnært seg som pelsjeger og leverer til oppkjøperen som har enerett i området, Kompaniet. Flere pelsjegere og handelsmenn diskuterer muligheten  for å starte...
Translate »