1981- Bekkestua som hovedbibliotek

Inn i «data-alderen»

 • 1986 – Biblioteket kjøpte sin første pc og tok i bruk Micromarc til katalogisering.
 • 1987 – forespørsel om tilbud på automatisert biblioteksystem for Bærum bibliotek sendt ut.
 • 1989 – Bibliofil valgt som biblioteksystem
  Kortkatalogen ble konvertert og all nyregistrering ble gjort i Bibliofil. Bøkene fikk strekkoder. Vi fikk terminaler i katalogavdelingen, og tilgang til e-post.
  Alle filialene hadde tilgang til å søke i katalogen via terminal. Tilgangen til internett gikk via Lynx, som er en tegnbasert web-klient
  Sandvika fikk 1 PC, Bekkestua noen flere. Internettforbindelse via Uninett/Telenor (ISDN). Analog forbindelse og modem for nettverket ellers.
 • 1991 – Utlånssystemet kom i drift  15. mai 1991 med terminaler i utlånet
 • 1994 – Multimedianettverk for publikum ble etablert i 1994. Dette ga mulighet til å bruke samme CD-ROM på flere PC-er.
  Multimedianettverk i barneavdelingen kom i 1995.
 • 1995 – Internett-tilgang. Tilgang til World Wide Web fra to 2 PC-er og via Lynx fra alle terminaler. Biblioteket på nett – første hjemmeside publisert og bibliotekets katalog blir søkbar utenfra
 • 1996 – Utlånsautomat og innleveringsautomat tatt i bruk
 • 1997 – Internett tilgjengelig for publikum.
 • 2002 – MappaMi/Mine sider blir tilgjengelig

Translate »